ขออภัยเกิดปัญหาบางอย่าง กรุณากลับเข้ามาใหม่ภายหลัง
debug: P:find x2, B:oppo.