AIS ร่วมมือ Bosch ขับเคลื่อน Industrial Use Case รับ 5G

เมื่อเร็วๆ นี้ นายวีรวัฒน์ เกียรติพงษ์ถาวร (ซ้าย) หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านธุรกิจสัมพันธ์และองค์กร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส ร่วมกับ นายโจเซฟ ฮง (ขวา) กรรมการผู้จัดการ บ๊อช ประเทศไทย ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อขับเคลื่อนเทคโนโลยี 5G และ IoT ในด้านต่างๆ โดยเตรียมความพร้อมพัฒนา Industrial Use Case ที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมในหลากหลายระดับ และยกระดับ การบริการเพื่อประโยชน์ในการใช้ชีวิตของผู้บริโภค อีกทั้งช่วยเสริมองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรของทุกฝ่ายในระบบนิเวศของอุตสาหกรรม และหนุนความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมดิจิทัลของประเทศต่อไป

แสดงความคิดเห็น