true ยกระดับมาตรการเข้มให้ “ช่างทรู” ปฏิบัติงานดูแลให้ลูกค้าไม่พลาดทุกการสื่อสาร ด้วยความสะอาด มั่นใจ ปลอดภัย

ห่วงใยสุขภาพ และความปลอดภัยของลูกค้า และพนักงานทุกคนเป็นสำคัญ ยกระดับมาตรการแนวการปฏิบัติงานของ “ช่างทรู” เข้มไปอีกขั้น เพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าที่เรียก ใช้บริการในกรณีอุปกรณ์มีปัญหา หรือมีการปรับเปลี่ยนติดตั้งอุปกรณ์ที่บ้านของลูกค้า ในช่วงการระบาดของไวรัส COVID-19 ดังต่อไปนี้

  • ก่อนออกปฏิบัติงานทุกเช้า ช่างทรูทุกคนจะต้องตรวจวัด และจดบันทึกผลอุณหภูมิร่างกายในแต่ละวัน แนบติดกับบัตรพนักงาน เตรียมพร้อมแสดงให้ลูกค้าดู
  • เมื่อถึงยังบ้านลูกค้า ช่างทรูจะต้องสวมหน้ากากอนามัย พร้อมอุปกรณ์ป้องกันใบหน้า face shield หรือแว่นครอบตา โดยจะแนะนำตัว แสดงบัตรพนักงาน พร้อมบัตรผลตรวจวัดอุณหภูมิให้ลูกค้ามั่นใจ ขออนุญาตเข้าบ้านลูกค้า อีกทั้งจะต้องสวมถุงมือตลอดเวลาขณะปฏิบัติงานติดตั้งหรือซ่อมอุปกรณ์
  • ในการปฏิบัติงานทุกครั้ง ช่างทรูทุกคน จะต้องเว้นระยะห่างจากลูกค้าไม่ต่ำกว่า 1.5 – 2 เมตร ตามมาตฐาน social distancing เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าผู้รับบริการ
  • ช่างทรูทุกคนต้องทำความสะอาดอุปกรณ์ด้วยแอลกอฮอล์ทุกครั้งก่อนจะติดตั้ง และเมื่อติดตั้งเสร็จก็จะต้องทำความสะอาดอุปกรณ์ที่ติดตั้งแล้วด้วยแอลกอฮอลล์อีกครั้ง ก่อนปิดงานและออกจากบ้านลูกค้า
  • ในกรณีที่ลูกค้าอยู่ในกลุ่มเสี่ยง อยู่ในช่วงเฝ้าระวัง หรือ Self Quarantine ที่บ้าน ช่างทรูจะจัดหาอุปกรณ์ให้แก่ลูกค้า พร้อมคอยให้คำแนะนำทางโทรศัพท์เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าสามารถดำเนินการได้เอง และหากลูกค้าไม่สามารถดำเนินการเองได้ ช่างทรูจะเตรียมความพร้อมเพิ่มเติม โดยจะสวมชุด “อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล” (PPE) ก่อนเข้าทำการซ่อมให้ลูกค้าที่บ้าน

โดยมาตรการดังกล่าว ถือเป็นอีกหนึ่งความใส่ใจที่ ทรู ได้ดำเนินการเพิ่มเติมจากที่เข้มงวดเรื่องความสะอาด ปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็น การตรวจสอบอุณหภูมิช่างก่อนเดินทางไปบ้านลูกค้า สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ทำความสะอาดอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ จัดเตรียมทีมช่างพร้อมเข้าติดตั้ง และแก้ไขปัญหาลูกค้าอย่างทันท่วงที
ตลอดจนมีทีมเจ้าหน้าที่คอลเซ็นเตอร์ 1242 เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งจะทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าจะได้รับการบริการโทรคมนาคมอย่างต่อเนื่อง ผ่านการดูแลอย่างใกล้ชิด และใส่ใจตลอดช่วงสถานการณ์วิกฤตในครั้งนี้

กลุ่มทรู ขอให้คนไทยทุกคนก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้ จะกลับคืนสู่สภาวะปกติในเร็ววัน

แสดงความคิดเห็น