TrueMove H เพิ่มสถานีฐานชั่วคราว เสาส่งสัญญาณ และรถCOW ตามแนวเส้นทางโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ทรูมูฟ เอช จัดเตรียมความพร้อมโครงข่าย อำนวยความสะดวกด้านการสื่อสารอย่างเต็มที่ให้แก่ประชาชนที่จะเดินทางมาเฝ้ารับเสด็จ ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562 โดยได้เพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการโทรศัพท์มือถือทั้งโทรเข้า-ออก การใช้งานดาต้าผ่าน WiFi และ4G+ ตลอดเส้นทางของขบวนพยุหยาตราทางชมมารค ทั้งสองฟากฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อรองรับการใช้งานของพสกนิกรชาวไทยที่จะเดินทางมาร่วมชื่นชมพระบารมี ในวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562นี้

นายจิระชัย คุณากร หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านปฏิบัติการโครงข่าย บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “เพื่อร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และเพื่อร่วมถวายความจงรักภักดีแด่พระบาท สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ทรูมูฟ เอช ได้เตรียมความพร้อมด้านเครือข่ายสัญญาณมือถืออย่างเต็มที่ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พสกนิกรชาวไทยที่จะมาร่วมเฝ้ารับเสด็จชื่นชมพระบารมี ในวันที่ 24 ตุลาคมนี้ โดยติดตั้งเพิ่มทั้งสถานีฐานชั่วคราว เสาส่งสัญญาณและอุปกรณ์กระจายสัญญาณ รวมทั้งนำรถโมบายล์ชุมสายเคลื่อนที่เร็ว (Cow) ไปจอดตลอดเส้นทางของขบวนพยุหยาตราทางชมมารค ตั้งแต่ท่าวาสุกรีจนถึงท่าราชวรดิฐ โดยเฉพาะสถานที่ที่จัดเตรียมไว้สำหรับให้ประชาชนร่วมรับเสด็จ คือ ท่าวาสุกรี ท่าราชวรดิฐ สวนสันติชัยปราการ สวนหลวงพระราม 8 ธนาคารแห่งประเทศไทย และศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ ยังขยายสัญญาณมือถือเพิ่มเป็นพิเศษ ครอบคลุมไปถึงจุดลง Shuttle Bus และจุดคัดกรองอีกด้วย โดยทีมเน็ตเวิร์คทรูมูฟ เอชได้มีการตรวจเช็คสัญญาณทั้งทางบก (Drive Test) และทางน้ำ (Boat Test) ตลอดระยะเวลาของการเตรียมโครงข่าย ซึ่งมั่นใจได้ว่าจะสามารถรองรับการใช้งานของประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จฯ ทั้งการโทรเข้า-ออก การใช้ดาต้าผ่าน WiFi และ 4G+ ได้อย่างมีประสิทธิภาพแน่นอน”

นอกจากนี้ เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับประชาชนชาวไทยว่าจะสามารถใช้งานมือถือได้อย่างสะดวกตลอดการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในครั้งนี้ ทรูมูฟ เอช ยังมีศูนย์บริหารและจัดการโครงข่ายระดับมาตรฐานโลก (Network Operation Center) ซึ่งมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลคุณภาพโครงข่ายให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 23-24 ตุลาคมนี้ ตลอดจนมีทีมเจ้าหน้าที่คอลเซ็นเตอร์ 1242 เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมงอีกด้วย

แสดงความคิดเห็น