โครงการ “ม33เรารักกัน” สนับสนุนวงเงินสิทธิช่วยเหลือ ผู้ประกันตนประกันสังคมมาตรา 33 จำนวน 4,000 บาทต่อคน เปิดลงทะเบียนเวลา 06.00-23.00 น.

ย้ำ!! ตรวจสอบเว็บก่อนกรอกข้อมูล ต้องเป็นเว็บนี้เท่านั้น!! หลังจากที่มิจฉาชีพทำเว็บปลอมขึ้นมาหลอกให้ใส่ข้อมูล สำหรับใครที่ลงทะเบียนต้องตรวจสอบให้ดีก่อนใส่ข้อมูลของเราลงไป

สามารถลงทะเบียนได้ที่นี่ https://www.xn--33-nqia4jubqa0kcg0o.com/

คุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิ

  • สัญชาติไทย
  • เป็นผู้ประกันตน ม33 หรือเคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 64
  • ไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กับฐานข้อมูลกระทรวงการคลัง
  • ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิเราชนะ กับฐานข้อมูลกระทรวงการคลัง
  • ไม่เป็นผู้มีบัญชีเงินฝากรวมทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563)

ระยะเวลาโครงการ

21 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564
*รับเงินทุกสัปดาห์ และสะสมสิทธิใช้จ่ายถึงสิ้นสุดโครงการ

แสดงความคิดเห็น