วิธีลงทะเบียนรับเงินค่าประกันการใช้ไฟคืนจาก “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค” ยืนยันไม่เกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดกับมิเตอร์

ตั้งแต่ 25 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์คืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าได้หลายช่องทาง ทั้งที่เว็บไซต์ https://dmsxupload.pea.co.th/cdp/ หรือสแกน Qr CODE เข้าไปหน้ากรอกข้อมูลได้ทันที หรือทางแอปพลิเคชั่น PEA Smart Plus โดยมีวิธีการดังต่อไปนี้

  • เข้าไปที่ https://dmsxupload.pea.co.th/cdp/
  • จากนั้นถ้าเป็นที่อยู่อาศัยเลือก บุคคลธรรมดา หรือบริษัทเลือก นิติบุคคล
  • ใส่ชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก และหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้าจำนวน 12 หลัก (อยู่บนใบแจ้งหนี้)
  • จากนั้นเลือกช่องทางการรับ และเป็นอันเสร็จสิ้น รอรับเงินได้เลย

นอกจากนี้ ยังมีหลายคนสงสัยว่าถ้าขอเงินคืน ถ้าวันนึงเกิดความเสียหาย หรือมิเตอร์โดยถอดไปต้องจ่ายเงินอีกหรือไม่ ทางกฟภ. ได้ออกชี้แจ้งแล้วว่าเป็นคนละส่วน เงินส่วนนี้เป็นค่าประกันการใช้ไฟฟ้า ในกรณีที่คุณไม่จ่ายค่าไฟจะมีการหักเงินจากส่วนนี้ ส่วนเรื่องของมิเตอร์ขึ้นอยู่กับกรณีว่าชำรุดในรูปแบบใด มีทั้งที่มาติดตั้งใหม่โดยไม่มีค่าใช้จ่าย หรือหากความเสียหายเกิดจากตัวบุคคลเองก็จะมีค่าใช้จ่ายตามกรณีไป

ทั้งนี้ การคืนเงินของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเริ่มคืนให้ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

ส่วนวิธีขอเงินประกันการใช้ไฟฟ้าคืนจาก “การไฟฟ้านครหลวง” ดูได้ที่ https://talktrendy.net/news/mea-refund/

แสดงความคิดเห็น