Walkman รุ่นครบรอบ 40th Anniversary (Limited Edition) จำกัดเพียง 99 เครื่องเท่านั้น

โซนี่ประเทศไทย ประกาศวางจำหน่าย Walkman (NW- A105) รุ่นฉลองครบรอบ 40th Anniversary (Limited Edition) มาพร้อมลวดลายพิเศษมีโลโก้ 40 ปี ซึ่งมีจำนวนจำกัดเพียง 99 ชุดเท่านั้น

สำหรับใครที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่ Sony Store Online > http://store.sony.co.th ในราคา package 14,440 บาท ตั้งแต่วันที่ ตั้งแต่ 25 -30 พฤศจิกายน 62 และรับสินค้าวันที่ 20 ธ.ค. 62 เป็นต้นไป

แสดงความคิดเห็น