เปิดสวิตช์ ‘ฟ้าใส’ ต้นแบบหอฟอกอากาศระดับเมือง True Digital Park หนุนนวัตกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

ทรู ดิจิทัล พาร์ค ศูนย์กลางนวัตกรรมดิจิทัลแห่งแรกในไทยที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ใจกลางย่านเทคโนโลยีแห่งใหม่ พร้อมระบบนิเวศครบวงจรสำหรับสตาร์ทอัพ โดย นายฐนสรณ์ ใจดี กรรมการผู้จัดการใหญ่ ร่วมเปิดสวิตช์เดินเครื่องหอฟอกอากาศระดับเมือง “ฟ้าใส” เพื่อช่วยแก้ปัญหามลภาวะทางอากาศที่มีผลต่อการใช้ชีวิตของคนไทย

โดย “ฟ้าใส” เป็นต้นแบบหอฟอกอากาศระดับเมืองที่จะช่วยฟอกอากาศให้สะอาด ปลอดฝุ่น PM2.5 ด้วยเทคโนโลยีการฟอกอากาศอัตโนมัติแบบไฮบริด สามารถฟอกอากาศได้ในอัตราสูงสุดถึง 120,000 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง สร้างอากาศบริสุทธิ์เพื่อผู้พักอาศัยหรือทำงานในโครงการ ทรู ดิจิทัล พาร์ค และบริเวณใกล้เคียง ได้ประมาณ 100,000 คนต่อวัน ตอกย้ำการพัฒนาโครงการด้วยแนวคิด “เมืองอัจฉริยะ” (Smart City) โดยสนับสนุนการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีล้ำสมัยมาช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของสังคม สิ่งแวดล้อม และประเทศชาติ

แสดงความคิดเห็น