Twitch โชว์ Live Streaming ในงาน Thailand Game Expo by AIS eSport 2020

นางสาวจิรัฐติกาล สุทธิวรรณารัตน์ ผู้อำนวยการคอนเทนต์ประจำประเทศไทย : Twitch Interactive Inc  แทคทีมทวิชสตรีมเมอร์ชื่อดัง พี่แว่น FPSthailand,  Boyminoru, Tanxlive, Duckmanzch, Viperdemon, Neoticach, KiroszLoL Memayoi, Jinny_yyamroll, Nymxizo ฯลฯ

โชว์การออกอากาศสด (Live Streaming) จากงาน “Thailand Game Expo by AIS eSports 2020”  พร้อมจัดกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ  “Twitch Fan Meeting 2020”  ได้ภายในงาน โดยงานจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2563  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

แสดงความคิดเห็น