Samsung รับรางวัล อุตสาหกรรมยอดเยี่ยมประจำปี 2562 ตอกย้ำความเป็นผู้นำอันดับหนึ่งด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบรางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม (The Prime Minister’s Best Industry Award) ประจำปี 2562 แก่ มร.ดงอุก คิม ประธานบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด (โรงงานศรีราชา) ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ตอกย้ำผู้นำอันดับหนึ่งในธุรกิจด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีระดับโลก

“รางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม ปี 2019” นี้ถือเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศและความภาคภูมิใจสูงสุดของผู้ประกอบการธุรกิจในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งในปีนี้บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด เป็นผู้ประกอบการเพียงรายเดียวที่ได้รับการคัดเลือก โดยรางวัลประกาศเกียรติคุณดังกล่าวนี้ถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่จะส่งเสริม สนับสนุน และประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีความคิดริเริ่มและมีความวิริยะอุตสาหะในการสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ อีกทั้งยังเป็นแบบอย่างและเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอื่นๆ

ที่ผ่านมา ซัมซุง ได้รับรางวัลความสำเร็จจัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรมมาแล้วมากมาย ไม่ว่าจะเป็นรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประเภทการบริการงานคุณภาพ ด้านการจัดการโลจิสติกส์ ด้านการเพิ่มผลผลิต และด้านการบริหารความปลอดภัย เป็นต้น นอกจากนี้ ซัมซุงยังเล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจร่วมกับผู้ผลิตภายในประเทศ เนื่องจากโรงงานผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านของซัมซุงที่มีฐานที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย คือโรงงานผลิตหลักสำหรับซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ทั่วโลก อีกทั้ง มีการเปิดรับบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนชาวไทยร่วมทำธุรกิจกับซัมซุงเพื่อสร้างระบบนิเวศขององค์กร เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ผ่านการจัดฝึกอบรมในด้านต่างๆ ด้วยความเชื่อมั่นว่าความสำเร็จของซัมซุงมีรากฐานมาจากความสามารถของผู้ผลิตสินค้าในทุกระดับ

ถือเป็นความภาคภูมิใจของบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ที่มุ่งมั่นให้ความสำคัญในเรื่องของการผลิตนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริการที่มีคุณภาพเพื่อตอบโจทย์ความต้องการผู้บริโภค โดยการได้รับรางวัลในครั้งนี้ถือเป็นกำลังใจที่จะมาสนับสนุนให้บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ให้ผู้คนนับล้านสามารถมีไลฟ์สไตล์ได้แบบไร้รอยต่อ เพื่อตอบรับกับการใช้ชีวิตแห่งโลกอนาคต

แสดงความคิดเห็น